Co je to obnova trestního řízení a jaké jsou její podmínky? Část II.

Ilustrační obrázek pro článek Co je to obnova trestního řízení a jaké jsou její podmínky? Část II.
  • obnova řízení

2399
1. 12. 2015 | Jiné

V minulém článku jsme rozebírali, v souvislosti s případem Romana Janouška, co to je obnova trestního řízení je a jaké jsou podmínky povolení. Dnes si řekneme o tom, jaké možnosti rozhodování o obnově má soud. 

Soud o návrh rozhoduje na veřejném zasedání (zamítnutí lze provést i v neveřejném zasedání, pro nedůvodnost však pouze výjimečně, a to pokud návrh opřený o tytéž skutečnosti a důkazy byl již dříve pravomocně zamítnut a návrh nově podaný je jen jeho opakováním), kdy buď rozhodne tak, že povolí obnovené řízení nebo návrh zamítne s tím, že není důvodný.

 

Pokud soud návrhu na povolení obnovy vyhoví, zruší napadené rozhodnutí zcela nebo v části, v níž je návrh důvodný. Zruší-li, byť i jen zčásti, výrok o vině, zruší vždy zároveň celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad, tj. například i výrok o náhradě škody, apod. Zruší také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu.

 

Proti rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

 

Vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem, rozhodne soud po právní moci usnesení, jímž spolu s povolením obnovy zrušil výrok o tomto trestu, neprodleně o vazbě. V takovém případě by se Roman Janoušek mohl dostat na svobodu, pokud by soud neshledal, že jsou zde důvody pro uvalení vazby.

 

Soud po pravomocném povolení obnovy v řízení pokračuje na podkladě původní obžaloby, ledaže by se věc vracela až ke státnímu zástupci k došetření, tj. na samý začátek celého případu.

 

Zásadní skutečností po povolení obnovy řízení je, že by Roman Janoušek nemohl dostat  trest přísnější, než jaký mu byl uložen původním rozsudkem (tj. více jak 4,5 roku). Trest, který doposud vykonal by se mu samozřejmě do nově uloženého trestu započítal.