Co je to odpor proti trestnímu příkazu?

Ilustrační obrázek pro článek Co je to odpor proti trestnímu příkazu?
  • odpor
  • trestní příkaz
  • právní servis 24
  • trestní řád

2495

Zákon, konkrétně trestní řád, upravuje, co je to odpor proti trestnímu příkazu. Ačkoli by se do této situace nikdo nikdy nechtěl dostat, stát se to může, a proto se pojďme podívat, co to odpor proti trestnímu příkazu je a jak a k čemu ho využít.

Kdy lze vydat trestní přílaz?

Nejprve je nutné vymezit, za jakých zákonem stanovených podmínek lze vydat trestní příkaz. Trestní příkaz může vydat samosoudce bez projednání věci v hlavním líčení, je za situace, kdy skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Jelikož ve věci neprobíhá hlavní líčení a je tak rozhodováno bez jednání, je aplikace trestního příkazu ze zákona poměrně omezena, co do trestu, který jím lze uložit.

 

Trestním příkazem lze uložit

a) trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu,

b) domácí vězení do jednoho roku,

c) trest obecně prospěšných prací,

d) trest zákazu činnosti do pěti let,

e) peněžitý trest,

f) trest propadnutí věci,

g) vyhoštění do pěti let,

h) zákaz pobytu do pěti let,

i) trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let.

 

Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku.

 

Nesouhlasíte s trestním příkazem?

Jak se proti němu lze bránit, v případě, že s ním nesouhlasíte, ať už se jedná o otázku viny nebo trest, který Vám byl uložen?

 

Cestou odporu

Proti trestnímu příkazu je nutné v takovém případě podat odpor, a to do 8 dní od dne, kdy Vám byl doručen. Příklad, byl-li Vám trestní příkaz doručen 1.6.2016, tj. středa, pak lze podat odpor do 9.6.2016, tj. čtvrtek. Pokud lhůtu zmeškáte, nabude trestní příkaz právní moci. Důležité je, že pokud byste snad měli právního zástupce, tak trestní příkaz je doručován jak Vám, tak jemu. Lhůta počíná běžet od toho doručení, které bylo učiněno později. Odpor proti trestnímu příkazu nemusí být odůvodněný. Postačí tedy napsat proti jakému trestnímu příkazu je odpor podáván, kdo ho podává a správně identifikovat soud, kterému je adresován (ten který trestní příkaz vydal).

 

Ve výsledku se může trestní příkaz zrušit!

V případě, že je podán včasný odpor, znamená to, že trestní příkaz se ruší, přímo ze zákona, soud o tom nevydává žádné rozhodnutí a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Je třeba si však dát pozor na to, že v tomto řízení Vám může být uložen i přísnější trest, než byl uložen trestním příkazem.