Co musí obsahovat pracovní smlouva aby byla platná?

Ilustrační obrázek pro článek Co musí obsahovat  pracovní smlouva aby byla platná?
  • pracovní smlouva
  • forma pracovní smlouvy
  • náležitosti pracovní smlouvy

3087

Základními kameny každé pracovní smlouvy jsou tři podstatné náležitosti - druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce, a dále i písemná forma pracovní smlouvy.  Co se stane, pokud jeden z těchto kamenů u pracovní smlouvy chybí?

Písemná forma pracovní smlouvy

Písemnou formu pracovní smlouvy vyžaduje zákoník práce zejména k prokázání existence pracovněprávního vztahu a obsahu pracovní smlouvy, přičemž požadavek na písemnou formu lze splnit i v případě smlouvy uzavřené elektronicky.  Není-li dodržen požadavek písemnosti, mohou nastat dvě rozdílné situace. 

 

1. První situace nastane v případě, kdy zaměstnanec ještě nezačal vykonávat práci. Za takových okolností  strana, která nezavdala příčinu nedodržení smlouvy (např. nedostavila se k podpisu smlouvy), se může dovolat neplatnosti ústně uzavřené pracovní smlouvy a pracovní poměr tak vůbec nevznikne.

 

2. Začal-li již  zaměstnanec vykonávat práci, byť nebyla uzavřena písemná smlouva, nelze se dovolat neplatnosti  pracovní smlouvy a tedy existuje platný pracovněprávní vztah. Inspektorát práce i přesto může za neuzavření písemné pracovní smlouvy pokutovat zaměstnavatele až do výše 10.000.000 Kč.

 

Druh práce

Druh práce vymezuje náplň práce zaměstnance a zároveň omezuje zaměstnavatele při zadávání pracovních úkolů. Druh práce může být vymezen jako konkrétní pracovní pozice (např. uklízeč, kuchař apod.) nebo souborem předpokládaných činností zaměstnance (např. úklid prostorů, příprava čistících prostředků atd.). Druh práce lze vymezit i kombinací dvou předchozích možností, tedy vymezení pracovní pozice včetně náplně práce.  Zapomene-li se na vymezení druhu práce v pracovní smlouvě, je tato smlouva relativní neplatná. To znamená, že pracovní smlouva je platná do okamžiku, než namítne její neplatnost zaměstnanec zaměstnavateli, nebo naopak.

 

Místo výkonu práce

Místo výkonu práce určuje v jakém místě bude zaměstnanec pracovat. Jako místo výkonu může být určena konkrétní adresa, obec nebo její část, kraj či ještě větší území ČR.  Chybí-li v pracovní smlouvě vymezení místa výkonu práce, způsobuje toto opomnění opět relativní neplatnost pracovní smlouvy.

 

Den nástupu do práce

Je určujícím okamžikem pro vznik pracovního poměru. Pracovní poměr tedy vzniká ve sjednaný den nástupu do práce bez ohledu na to, zda zaměstnanec skutečně do práce nastoupil (přišel do práce). Není-li v pracovní smlouvě uveden den nástupu do práce, není z právního pohledu jisté, kdy pracovní poměr vznikl, a proto opětovně lze považovat pracovní smlouvu za relativně neplatnou.