I prodej domácí kosmetiky podléhá zákonům

Ilustrační obrázek pro článek I prodej domácí kosmetiky podléhá zákonům
  • prodej
  • prodej kosmetiky
  • prodej domaci kosmetiky
  • ochrana veřejného zdraví
  • kosmetické přípravky

1478

Pokud vyrábíte doma kosmetiku a chcete ji prodávat, měli byste dát pozor na to, aby ste neporušili zákon. Na regulaci kosmetických prostředků se v českém právním prostředí vztahuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Pár pojmů - co je kosmetika?

Pod pojmem kosmetika se skrývají výrobky určené pro styk s jakoukoliv vnější částí povrchu těla člověka. Řadíme sem tedy zejména přípravky pro péči o pokožku, vlasy, nehty, rty, ale i některé sliznice (dutina ústní a vnější pohlavní orgány).

 

Povinnosti výrobců, dovozců nebo distributorů

Výrobce, dovozce nebo distributor je povinen zajistit, aby jím vyráběné nebo dovážené kosmetické přípravky byly při uvedení na trh bezpečné, zejména aby nezpůsobily poškození zdraví a aby vyhovovaly hygienickým požadavkům stanoveným vyhláškou.

 

Kosmetika musí být bezpečná pro zdraví

Před uvedením kosmetického prostředku na trh je výrobce nebo dovozce povinen zajistit zhodnocení bezpečnosti kosmetického prostředku pro zdraví fyzických osob, které může provádět pouze fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství, farmacie nebo chemie nebo v příbuzných oborech a zaměření na toxikologii.

 

Před prvním uvedením kosmetiky na trh musíte provést oznámení na MZ

Před prvním uvedením kosmetického prostředku na trh je třeba provést oznámení údajů k němu se vztahujících Ministerstvu zdravotnictví. Každý výrobce kosmetiky musí být registrovaný v evropském CPNP systému. V tomto sytému následně registruje i každý jednotlivý výrobek, který uvede na trh.

 

Obal výrobku musí obsahovat následující údaje

- název firmy výrobce a jeho sídlo/trvalé bydliště,

- země původu kosmetického prostředku,

- obsah výrobku udaný hmotností (g) nebo objemem (ml),

- datum minimální trvanlivosti,

- zvláštní opatření, která je nutno dodržovat při použití nebo uschovávání kosmetického prostředku,

- výrobní šarže a látky syntetického nebo přírodního původu použité ve složení kosmetického prostředku.