Ke vzorům smluv na internetu

Ilustrační obrázek pro článek Ke vzorům smluv na internetu
  • smlouva
  • smlouvy
  • vzory smluv
  • kontrola smlouvy
  • příprava smlouvy
  • právní dokumenty
  • právní blog
  • blog o právu
  • právní servis 24

3140
14. 1. 2015 | IT, IP a technologie

Jistě jste již i Vy někdy řešili právní záležitost, kterou bylo třeba upravit smluvně. Jaké skutečnosti byste však měli mít na zřeteli, pokud se rozhodnete využít smlouvu, volně dostupnou ke stažení na internetu? A šetří Vám takový vzor smlouvy z internetu čas a peníze, nebo právě naopak?

V prvé řadě k prakticky jediné výhodě vzorů smluv na internetu - tyto bývají dostupné zpravidla zadarmo, což v sobě nese logicky i určitá úskalí. Předně je třeba dát si pozor na to, zda smlouva vychází skutečně z aktuální právní úpravy, tj. zda již na internetu „nevisí“ již např. 10 let, v důsledku čehož by mohla být pro stávající praxi fakticky nepoužitelná. Příkladem budiž smlouvy vycházející z již zrušeného obchodního zákoníku, kterých lze i v současné době nalézt na internetu tisíce či desetitisíce.

V druhé řadě je třeba též zohlednit, zda daná smlouva skutečně doléhá na Vámi řešený případ, neboť ne vždy neprávník zná např. přesný rozdíl mezi výpůjčkou a výprosou nebo pachtem a nájmem. Za další je třeba zmínit, že smlouvy bývají nezřídka psány „ve prospěch“ určité strany, tj. tak, aby kryly případná konkrétní smluvní rizika. I tyto skutečnosti přitom mohou hrát u vzorů smluv stažených z internetu ve Váš neprospěch.

V obecné rovině tedy příprava smlouvy advokátem hraje nezastupitelnou roli.

Nejenže ušetří Váš čas, který byste museli samostudiu dotčených právních předpisů věnovat, ale nezřídka, kdy ve finále oproti doma na koleni sestavené smlouvě též i Vaše peníze, neboť škody, které může neplatná či vadná smlouva způsobit, mohou být na první pohled nepředstavitelné.

Naším doporučením je proto nechat si vždy jakýkoliv vzor smlouvy nebo právního dokumentu z internetu zkontrolovat právníkem/advokátem, nebo pracovat s právníkem od začátku