Máte brilantní nápad na startup, SW nebo aplikaci? Jak ho ochránit? Dá se nápad patentovat?

Ilustrační obrázek pro článek Máte brilantní nápad na startup, SW nebo aplikaci? Jak ho ochránit? Dá se nápad patentovat?
  • právní servis 24
  • patent
  • ochranná známka
  • SW
  • dílo
  • autorské práva
  • NDA
  • confidentiality agreement
  • startup

2408

Často se setkáváme s dotazy klientů a startupistů, jestli je možné svůj nápad na aplikaci, SW nebo webovou stránku nějak ochránit. Třeba patentovat. 

Co lze patentovat

Patent je obecně dlouhodobější a finančně náročný proces a patentovat samotný nápad, nebo myšlenku jako takovou není možné. Patenty se typicky udělují na vynálezy, které jsou využitelné v praxi a jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Klíčová bude tedy realizace nápadu. Triviální nebo dávno využitá myšlenka či postup nebude patentovatelná.

 

Je SW patentovatelný?

Je samozřejmě výborné něco originálního a unikátního vymyslet a nechat si to patentovat. No tyto atributy musí být splněné. Dnes již existuje obrovské množství patentů velkých SW firem a proto je dost těžké napsat počítačový program, který nikdo nikdy nenapsal, i s poukazem na existenci open source programů, například. Taktéž závisí od krajiny, kde k patentování dochází. USA a některé jiné země patentují i SW, patentování SW v Evropě je diskutabilní, protože počítačový program se za vynález ve smyslu Evropské patentové úmluvy nepovažuje, avšak interpretací a některými právními názory by se dalo přijít k závěru, že to za určitých podmínek lze. Evropský patentový úřad evidentně softwarové patenty uděluje, ovšem dle názoru českého Úřadu průmyslového vlastnictví samotný počítačový SW patentovat nelze, lze ho ale chránit např. autorskými právy. 

 

SW vs. aplikace - černá nebo bíla?

Ale pozor! Půjde tedy o terminologii a analýzu toho, o co vlastně v konkrétním případě jde - jedná-li se o čistý SW anebo o "vynález", řešení, které je na počítačích realizováno pomoci SW (př. zdokonalený systém zpracování dat). Takový vynález je pak patentovatelný (zdroj upv.cz)!

 

Patentování řešesní které využívá SW

A tedy, v případě, že jste schopni prokázat, že váš software (aplikace) jako celek řeší nějaký technický problém, tj. problém mimo samotného počítačového programu, nebo vylepšuje prvky samotného počítače, například zlepšuje jeho rychlost, můžete teoreticky patentovat, bude ale skutečně záležet na zvážení a analýze dané situace, k čemu budete potřebovat právního nebo patentového zástupce, který ideálně má, praktickou zkušenost se SW!

 

Další prostředky ochrany díla

Pokud se na vaše řešení nehodí patent, pro ochranu daného řešení můžete zvážit ochranu autorských práv (nevzniká registrací ale na základě zákona) a jejich uváděním na materiálech vždy, když svůj nápad šíříte nebo s někým řešíte a též ochranu důvěrných informací a obchodního tajemství prostřednictvím "NDA".

 

Závisí tedy od stadia, ve ktorém se váš nápad nachází, je v stadiu myšlenky, designu, je už realizován (naprogramován)?  Proto vždy doporučujeme, aby jste svůj "geniální" nápad hned neoznamovali veřejnosti třeba na Webtrhu, Facebooku, Twitteru, Quore nebo Meetup či Crunchup v případě, že ještě není připraven k realizaci. 

 

NDA anebo smlouva o ochraně důvěrných informací a obchodního tajemství

Obecně se doporučuje, aby jste jednali s potencionálními dodavateli služeb, jako programátoři, designéři, UX, A/B testeři, copywriteři, SW a SEO společnostmi a podobně pod NDA (non-disclosure agreement, confidentiality agreement, smlouva na ochranu důvěrných informací a obchodního tajemství),  připravenou na míru pro váš případ. NDA totiž může zavazovat jenom jednu stranu anebo obě strany, může zahrnovat i obchodní tajemství nebo konkrétně specifikovat, co NDA zahrnuje.  Vyžadování NDA může být sice těžší třeba na startup konferencích, kde chcete svůj nápad prezentovat nebo při jednání s investory.

 

Potenciální únik tajemství přes třetí strany

Stává se, že SW programátoři a developeři spolupracují s externími dodavateli tzv. třetími stranami. Tady se jednoznačně ubezpečte, že i externí dodavatelé a třetí strany jsou vázáné povinností dodržovat důvěrnost o vámi sdělených informacích. Možnost využití třetích stran nebo naopak si rovněž sjednejte nebo zamezte přímo v NDA nebo ve smlouvě o dílo.