Mohou jednatelé společnosti vybírat z účtu společnosti dle libosti?

Ilustrační obrázek pro článek Mohou jednatelé společnosti vybírat z účtu společnosti dle libosti?
  • výběr z účtu sro
  • smlouva o vedení účtu
  • oprávnění jednatele

695

Představte si společnost, která má dva jednatele a veden účet u banky. Ve smlouvě o vedení účtu je upraveno, že každý jednatel je oprávněn činit výběry z účtu v částce max. 50.000,- Kč. V případě větších výběrů je nutné, aby tento výběr peněz činili oba jednatelé společně. Jeden z jednatelů však toto pravidlo poruší a z účtu si vybere finanční prostředky větší než 50.000,- Kč, konkrétně 450.000,- Kč (rozloženo do dvou výběrů, vždy však nad 50.000,- Kč)...

Je takový výběr oprávněný, jak se zachová banka?

Banka podala proti takovému jednateli žalobu, protože se na její úkor bezdůvodně obohatil, jelikož smlouva o vedení účtu upravovala shora uvedená pravidla a tyto jeden z jednatelů porušil.

 

Není rozhodné to, zda jednatel finanční prostředky použil ve prospěch společnosti či nikoli

Závazek vrátit předmětné finanční prostředky ani nezanikne tím, že je obohacený jednatel již nemá k dispozici, tj., že je utratil. Jako obrana nesupěje ani argument spočívající v tom, že banka neměla za daných pravidel finanční prostředky jednateli vydat. Důvodem je, že při posuzování bezdůvodného obohacení nehraje roli zavinění např. pracovnice banky. Nelze se bránit ani tak, že by předmětné částky byly sníženy o 2*50.000,- Kč, které měl jednatel oprávnění vybrat, protože na částky je nutné nahlížet jako na celek, a proto tyto výběry byly od počátku výběry učiněné bez právního důvodu.

 

S ohledem na uvedené by jednatelé společnosti měli dbát pravidel pro vybírání finančních prostředků z účtů společnosti.

 

Zdroj:   Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.6.2016, sp. zn.: 25 Cdo 1629/2016