Nákupy vrcholí. Jak reklamovat výrobek?

Ilustrační obrázek pro článek Nákupy vrcholí. Jak reklamovat výrobek?
  • reklamace výrobku
  • faktura
  • co must obsahovat faktura
  • jak reklamovat tovar

2016
18. 12. 2015 | Jiné

Vánoční nákupy vrcholí. Nikdy však s jistotou nelze vyloučit, že se něco pokazí a Vy budete muset výrobek reklamovat. V tu chvíli se začnete zabývat tím, od koho jste vlastně výrobek zakoupili, což jistě budete hledat na faktuře.Dnes se proto podíváme na to, jaké údaje byste měli na faktuře nalézt, ale třeba také na webových stránkách prodávajícího (chápeme tak, že se jedná o podnikatele). Pokud je tam například při převzetí zboží nenajdete, žádejte opravu faktury.

Na faktuře, případně na webových stránkách společnosti, byste měli nalézt:

a) název/ jméno,

b) sídlo,

c) údaj o zápisu v obchodním rejstříku, včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,

d) identifikační číslo.

 

Tyto skutečnosti by měly být na faktuře obsaženy vždy. Prodejci nelze zabránit v tom,aby faktura obsahovala i další údaje, nicméně uvedení těchto údajů nesmí vyvolat klamavý dojem.

 

Jak si ověřit od koho jste zboží zakoupili?

Pamatujte, že pokud shora uvedené informace na stránkách prodávajícího naleznete, není špatné si tyto ověřit na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz (tento postup jsme si popsali v jednom z minulých článků).

 

Pokud je takto ověříte a zjistíte, že jsou správné, pak to lze považovat za jeden ze znaků důvěryhodného prodejce, u kterého se vyplatí nakupovat.