Praktický návod, jak využívat stránky justice.cz – rejstříky

Ilustrační obrázek pro článek Praktický návod, jak využívat stránky justice.cz – rejstříky
  • OR
  • obchodní rejstřík
  • justice.cz

2842

Postupně se v jednotlivých dílech podíváme na to, jaké veškeré informace lze zjistit z webových stránek www.justice.cz, dnes konkrétně v části týkající se rejstříků, a jak webové stránky Ministerstva spravedlnosti efektivně využít ke zjišťování informací.

Část týkající se veřejného rejstříku se nachází v levé části webových stránek.

Ta umožňuje tzv. základní vyhledávání, a to buď dle názvu subjektu (postačí např. i počáteční písmena nebo část názvu, což je vhodné například pokud zakládáte novou společnost a chcete jednoduše zjistit, zda společnost se stejným nebo zaměnitelným názvem již neexistuje), případně dle identifikační čísla osoby.

Pokročilé hledání nabízí další možnosti, jako je hledání dle obce, ulice, právní formy, případně dle spisové značky (tj. oddíl, vložka a číslo soudu, u kterého je subjekt veden).

 

Důležité je, že v dolní části náhledu pokročilého hledání  lze zadat hledání dle subjektů, dle právnických osob v angažmá (tj. právnických osob, které zastávají nějakou funkci v jiném subjektu, dle fyzických osob v angažmá (tj. fyzických osob v pozici např. jednatele, člena představenstva, společníka, apod.).

 

Vyhledávání umožňuje rozlišit, zda chcete platné údaje (to jsou takové údaje, které jsou „účinné“, „aktuální“) nebo i údaje z historie (tj. např. zadáte hledání fyzické osoby v angažmá a výsledkem bude, že systém Vám vyhledá i fyzickou osobu v pozici např. společníka s.r.o., v minulosti, kde ale nyní už není).

 

Pod vyhledáváním na základní obrazovce jsou další odkazy, a to podání do veřejného rejstříku (formuláře). Tento odkaz je důležitý z toho důvodu, že podání např. do obchodního rejstříku, je ze zákona povinností podávat na předem stanovených formulářích, které jsou zveřejněny na tomto místě. Rozhraní nabízí buď inteligentní formulář – např. zápis nadace, změna jednatele společnosti, zápis převodu závodu do obchodního rejstříku, atd. Následně Vám stránky nabídnou výběr formuláře dle příslušného úkonu. Druhou možností je založení dokumentu do sbírky listin (připomínám, že takové podání musí být elektronicky podepsané).  

 

Stránky také poskytují návod, které listiny se například dokládají k založení nadace, spolku, apod.

 

Zpět k vyhledávání subjektů. Pokud si vyhledáte příslušný subjekt, otevře se Vám další nabídka, a to výpis platných, což jsou aktuální údaje o subjektu, úplný výpis, což jsou aktuální informace o subjektu, včetně těch, které již neplatí, přičemž současně obsahují  informace o tom, kdy byly tyto údaje platné, lze se tak např. dozvědět od kdy do kdy měla společnost sídlo na té které adrese, apod., poslední kolonkou je sbírka listin, kde lze zjistit, zda společnost zakládá veškeré listiny, které dle zákona zakládat má (např. účetní závěrku, zprávu o vztazích, apod.), případně dokumenty týkající se fungování společnosti (např. notářské zápisy o změnách ve společnosti, změnách zakladatelských dokumentů, apod.).

 

V článku nebylo možné obsáhnout všechny možnosti týkající se webových stránek justice.cz a rejstříku subjektů, nicméně alespoň základní vhled jsme takto nabídnout mohli.