Právní obor 2.0. Start-up mentalita v právních službách

Ilustrační obrázek pro článek Právní obor 2.0. Start-up mentalita v právních službách
  • startup v právním oboru
  • inovace v právním oboru
  • inovativní advokátní kanceláře

2458

21. století sotva začalo a už pevně zakotvilo úspěchy nových začínajících firem (tzv. "startupů"), často ze světa technologií. Technologie však nejsou jediným odvětvím, v němž inovativní model poskytování služby může udělat změnu. Jak je na tom právní obor co se týče inovací?

"Všechno je možné a jmenné", je typickou mantrou dnešní startup kultury, která se aktivně snaží měnit a vylepšovat staré systémy ve prospěch extrémních inovací. V právním oboru, advokátní firmy jsou bohužel dobře známé pro své fungování v rámci zaběhnutých tradičních až starodávných modelů a jsou dobře zakořeněné v historii a tradici. Samozřejmě, že v tomto případě ne všechny zaběhnuté tradiční praktiky, které jsou časem vyzkoušené a ověřené, by měly být násilím měněny za nové postupy. Naopak ale, přílišné lpění na tradicionálním fungování je nepotřebné až kontraproduktivní ve světě, kde musí podniky být konkurence schopnější, více než jindy.

 

Vezměme si třeba koncepci hodinové sazby. Je to užitečný nástroj pro některé profese, či firmy. Ale je tu důvod, proč se mnohé profese od tohoto konceptu odklánějí a nacházejí alternativní modely účtování za svou práci. Především v zahraničí je hodinová sazba u advokátů velké téma a i ty největší právnické firmy hledají moderní metody účtování služeb tak, aby zůstaly konkurence schopní vznikajícím alternativním dodavatelům právních služeb. Kdo to jsou? To jsou právě ty moderní a inovativní dodavatelé, které právní službu berou jako službu a přitom vyznávají technologie, flexibilitu, procesy a také zkušenosti. Stále častěji je běžné, že kvalitní služby jsou dodávané zkušenými profesionály za přijatelné ceny. Je to vzájemně výhodný model a proč je vůbec možný? Žijeme v moderní době a vážíme si svůj čas. „Work & Life balance“, neboli rovnováha, pracovní flexibilita, kontrola nad vlastním životem a čas jsou dnes komodity, stále častěji vyžadovány i samotnými právníky.

 

Změna ve fungování právního oboru v zahraničí začala zhruba před pěti až sedmi lety. Nyní se dostává k nám. Neteoretizujeme, tady se věci dějí a je to o tom, kdo rychle věci pochopí, zreflektuje nebo mu ujede vlak. Jen za poslední rok vzniklo x webových stránek, které nabízí právní služby jinak, nabízí katalogy profesionálů nebo další informace. Advokátní kanceláře si najímají obchodní ředitele, ředitele AK, business developery, ředitele pro inovace. Vše výborné a v současnosti potřebné role.

 

Startup mentalita je ale více než jedna změna v podnikání. Je to celkově změna v kultuře, vnímání, přístupu, je to o kladení si těžkých otázek a nacházení složitých odpovědí. Nakonec však, přínosem pro advokátní kanceláře může být na začátek právě možná jen využití takových startupů pro vlastní účely a postupné objevování a zkoušení nových věcí, i když by to znamenalo postup podle "prázdné mapy" v neprobádaných vodách, protože to je cesta, po které lze obvykle dojít k úspěchu.