Právní problémy, které řeší e-shopy

Ilustrační obrázek pro článek Právní problémy, které řeší e-shopy
 • Shoptet
 • e-commerce
 • právní problémy e-shopů
 • e-shop
 • advokáti na e-commerce
 • nakupování na internetu
 • problémy s provozováním internetového obchodu
 • příprava VOP
 • vady zboží
 • reklamace

1569

Podnikáte v oblasti internetového prodeje a nejste si jisti, zda máte všechny právní náležitosti v pořádku? Zde jsou vyjmenovány nejčastější právní problémy, které řeší naši klienti při provozování internetového obchodu nejčastěji.

Vrácení, či výměna zboží, reklamace

 • Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí do 14 dnů od uzavření smlouvy, přičemž lhůta běží ode dne převzetí dodávky zboží. Dle zákona musí prodejce potvrdit zákazníkovi odstoupení od smlouvy textovou formou. Neučiní-li tak, odstoupení od smlouvy to neovlivní, avšak může být sankciován.

 

 • Zákazník zašle zboží zpět prodejci nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Prodejce vrátí peníze včetně nákladů na dopravu, které od něj přijal, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Prodejce může v případě odstoupení od smlouvy požadovat po zákazníkovi náklady, které převyšují náklady na nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodejcem, bylo-li dodáno na žádost zákazníka dražším způsobem. Náklady spojené s navrácením zboží prodejci nese zákazník.

 

 • Existují výjimky, kdy zákazník od smlouvy odstoupit nemůže a to v případě druhů zboží jako jsou potraviny, tzn. zboží s omezenou lhůtou spotřeby, dále pak noviny a časopisy.

 

 • V případě vadného zboží má zákazník právo reklamovat zboží u prodejce, který má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dní. Pokud se na zboží vyskytne více druhů vad, případně je daná věc reklamována opakovaně, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit nebo žádat o dodání zboží nového.

 

Lze umísťovat na vlastní web cizí youtube videa?

 • Jste-li autorem videa, který ho nahrál na youtube, není s vložením odkazu na váš web, případně přehráváním videa žádný problém. Pakliže chcete umístit na svůj web video jiného autora, musíte mít jeho souhlas s užíváním. Vložení samotného odkazu na vašem e-shopu bez možnosti puštění videa je možné bez souhlasu.

 

 • Třetí možností je umístění videa chráněného autorským právem, které na Youtube umístila třetí osoba bez souhlasu autora. Na to pozor, jen samotné sdílení takového odkazu je porušováním autorských práv.

 

Lze zabránit kopírování textů a obrázků z vašeho webu?

 • Jakýkoliv obrázek a v zásadě také text je výsledkem tvůrčí činnosti autora a vztahuje se na ně tedy autorské právo. Vhodně je umístit na svůj web upozornění pro případné plagiátory, že daný obrázek, či text je chráněn autorskými právy provozovatele webu. I bez tohoto upozornění, které má spíše informativní charakter, je ale vaše dílo chráněno zákonem.

 

 • Zjistíte-li, že je i přes tato upozornění vaše dílo nelegálně používáno, je třeba upozornit plagiátora, aby váš obrázek, či text odstranil, případně uhradil přiměřenou náhradu za užití. Pokud ani v této fázi plagiátor nereaguje, je třeba obrátit se na soud.

 

Jak postupovat při zasílání zboží na Slovensko?

 • Kupní smlouva uzavřená se zákazníkem ze Slovenské republiky se řídí právem státu zákazníkova obvyklého bydliště, pokud se jakýmkoliv způsobem taková činnost na tuto zemi zaměřuje a smlouva spadá do rozsahu této činnost.

 

 • Není nutné mít zvláštní obchodní podmínky řídící se právem tohoto státu. Nicméně v obchodních podmínkách vašeho internetového obchodu lze např. uvést, že smluvní strany si pro právní vztah obsahující mezinárodní prvek sjednávají české rozhodné právo.

 

Liší se české obchodní podmínky od slovenských?

 • Obchodní podmínky musí splňovat podmínky stanovené příslušnou právní úpravou, zejména pak právem ochrany spotřebitele, mezi něž patří odpovědnost za vady a reklamační řízení, zákaz diskriminace spotřebitele, informační povinnost atd.

 

 • V obou zemích může zákazník/spotřebitel uplatnit právo z odpovědnosti za vady až do 24 měsíců od koupě. V případě reklamace zákazníkem je v obou státech shodná třicetidenní lhůta pro vyřízení. Možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodů je do 14 dní od uzavření smlouvy v ČR i v SR.

 

Autor: Shoptet