Příprava a revize smluv – co lze od advokáta očekávat a za kolik?

Ilustrační obrázek pro článek Příprava a revize smluv – co lze od advokáta očekávat a za kolik?
  • příprava smluv
  • revize smluv
  • kontrola smluv advokátem
  • právní jistota
  • contract management
  • právní servis pro přípravu smluv
  • právní servis pro revize smluv

2636

Mnohdy slýcháte radu, abyste se obrátili na advokáta, který Vám připraví smlouvy nebo Vám smlouvy zreviduje, apod. Co si však pod touto službou lze představit?

Co bude předmětem smlouvy?

Advokát s Vámi projedná, co bude předmětem smlouvy (např. koupě nemovitosti, převod obchodního podílu, pronájem bytu, zhotovení díla, apod.). Bude od Vás chtít slyšet, jaké jsou Vaše představy, co byste chtěli mít ve smlouvě výslovně upraveno, apod. V případě revize se bude soustředit na správnost smlouvy, upozorní Vás na její nedostatky a na ustanovení smlouvy, které jsou pro Vás nevhodná. Navrhne řešení, která pro Vás budou přijatelnější, bude hledat kompromis s Vaším smluvním partnerem.

 

Jak dosáhnou to nejvhodnější smluvní řešení?

Advokát bude hledat nejvhodnější smluvní řešení, a to zpravidla ve spolupráci s protistranou, to je Vy se tímto můžete zbavit veškerého kontaktu s druhou stranu, veškeré věci za Vás vyřídí advokát, který bude jednat o podobě smlouvy, o jejích úpravách, a jiném. Vždy však ve spolupráci s Vámi.

Advokát bude hledat co nejvhodnější řešení pro Vás, a to z hlediska všech aspektů práva (např. právo daňové, mezinárodní, trestní, apod.).

 

Advokát stojí na Vaší straně!

Advokát v procesu tvorby a revize smluv bude vždy na Vaší straně. Advokát Vám pomůže dovršit celý proces dojednáním podpisu smlouvy.

 

Kolik to bude stát?

Služby, které budete advokátovi hradit si předem sjednejte, dobrý advokát by měl po úvodním prostudování věci být schopen odhadnout alespoň přibližné náklady s tímto spojené, avšak buďte připraveni na to, že tyto náklady nemusí být konečné, protože se vždy může objevit něco s čím nemohl nikdo počítat (takové náklady by však měly být řádně zdůvodněny).