Problematické otázky jednotného evropského patentu

Ilustrační obrázek pro článek Problematické otázky jednotného evropského patentu
  • EU patent

2172

Nový institut Patentu EU (EPUE - European Patent with Unitary Effect)  by znamenal vznik patentu, který by platil na území celé EU a sjednotil by tak národní úpravy. Příznivci návrhu poukazují na patent jako marketingový nástroj a možnost sjednocení ochrany, zatímco odpůrci upozorňují na problematiku překladů do úředních jazyků členských států, s tím spojený růst nákladů na ochranu vynálezů a roztříštěnost soudní soustavy.

Proč jednotný evropský patent?

Ochrana průmyslového vlastnictví je ve svém významu v protikladu k jedné ze základních zásad jednotného vnitřního trhu EU a to k zásadě volného pohybu zboží. Na patent se dá nahlížet jako na dočasný monopol jednoho z hráčů na trhu, což je umělé omezení obchodu příčící se zásadě volného pohybu zboží.

 

Ekonomická otázka je v oblasti patentové ochrany citlivým tématem. Udržovací poplatky mohou být pro menší společnosti poměrně značným výdajem, a je proto důležité nad tím při tvorbě Patentu EU přemýšlet. Význam národní, ale i ekonomický, má otázka překladů a jazykových verzí patentů.

 

Hlavní výhoda jednotného evropského patentu?

Cílem a hlavní výhodou jednotného evropského patentu je výrazné znížení nákladů za adminitrativní poplatky a za překlady, které se platili v každé zemi, ve které byl patent validován. Účinností Patentu EU se bude platit pouze jediný roční poplatek a sníží se i náklady na překlady.  

 

Kdy vstoupí jednotný evropský patent v platnost?

Evropský patent vstoupí v platnost prvního dne 4. měsíce následujícího po 13. ratifikaci smlouvy o jednotném evropském patentu, včetně ratifikace ve Velké Británii, Francii a Německu. Předpokládá se, že se tak stane koncem roku 2016 nebo v roce 2017.