Změna pohlaví. Část II. Jaké jsou předpoklady změny pohlaví?

Ilustrační obrázek pro článek Změna pohlaví. Část II. Jaké jsou předpoklady změny pohlaví?
  • změna pohlaví
  • transsexualita
  • transgender
  • právní úprava změny pohlaví v ČR
  • RLE

2566
11. 12. 2015 | Jiné

Podstoupení zákroku změny pohlaví z hlediska právní úpravy podléhá přísným kritériím, což je zcela odůvodněné.

Jaké jsou předpoklady změny pohlaví:

a) písemná žádost,

b) lékařské zprávy, které potvrzují, že byla provedena všechna požadovaná vyšetření a diagnostika, a že pacient vyhovuje požadovaným kritériím, a

c) schválení odbornou komisí ustavenou Ministerstvem zdravotnictví podle § 22 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

 

Doporučený postup dále stanoví, u jakého pacienta lze změnu pohlaví provést.

 

Chirurgické zákroky směřující ke změně pohlaví lze provést pacientovi:

a) u něhož byla jednoznačně stanovena úplná porucha sexuální identity – transsexualita,

b) u něhož byla prokázána schopnost žít v opačné pohlavní roli, a to po dobu alespoň 12 měsíců (RLE),

c) který (umožňuje-li to jeho zdravotní stav) užívá příslušné hormonální preparáty alespoň po dobu posledních 12 měsíců,

d) který neuzavřel manželství a/nebo který nevstoupil do registrovaného partnerství anebo do obdobného

svazku osob stejného pohlaví tuzemsku ani v cizině, popřípadě prokázal, že jeho manželství nebo registrované partnerství nebo obdobný svazek zaniklo,

e) který dovršil 18 let věku,

f) má prokazatelné povědomí o povaze chirurgického zákroku, možnostech chirurga, délce hospitalizace a možných komplikacích.

 

Posuzují se také tzv. kritéria svědčící o připravenosti pacienta:

a) prokazatelný pokrok v přechodu do nové role,

b) prokazatelný pokrok ve styku s rodinou, v zaměstnání, pozitivní změny v osobním životě směřující k zlepšení duševní pohody, uspokojivé zvládnutí problémů typu sociální maladaptace, abusus psychoaktivních látek, nadužívání léků, psychotická porucha, tendence k sebevraždě apod.

 

Datum změny pohlaví

Je určeno dnem, který je uveden zdravotnickým zařízením v potvrzení o změně pohlaví. To je důležité z hlediska složitosti celého procesu změny pohlaví, který musí být z hlediska právního dovršen k určitému okamžiku. Tímto je den určeny zdravotnickým zařízením, zákonodárce tak nespojil tento okamžik s určitým chirurgickým zákrokem. 

 

Změnou pohlaví zaniká manželství nebo registrované partnerství

Zákon dále stanoví, že změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani na jeho osobní a majetkové poměry. Platí však, že manželství nebo registrované partnerství však zaniká, a to přímo ze zákona. O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství zaniklo, ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po zániku manželství platí obdobně ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu; soud rozhodne, a to i bez návrhu, jak bude každý z rodičů napříště o společné dítě pečovat.

 

Pevně věříme, že se nám alespoň ve zkratce přehledem právní úpravy podařilo ukázat na to, jak složitý proces změna pohlaví je z pohledu právního.