Změna pohlaví v právní úpravě ČR. Část I.

Ilustrační obrázek pro článek Změna pohlaví v právní úpravě ČR. Část I.
  • změna pohlaví
  • transgender

2595
10. 12. 2015 | Jiné

Moderní doba si žádá moderní právní úpravu. Tak tomu je i v případě stále častěji se objevující změny pohlaví. Občanský zákoník účinný od 1.1.2014 proto do své úpravy vtělil také jedno ustanovení, které se týká změny pohlaví.

 

Kdy nastává změna pohlaví?

Předně zákon stanoví, kdy nastává změna pohlaví. Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů.

 

Jak se zákony v ČR liší od přístupu EU?

Zákon se změnou pohlaví spojuje dvě skutečnosti chirurgický zákrok při kterém, jednak dojde ke znemožnění reprodukční funkce, tj. sterilizaci (muž, který změní pohlaví na ženské nemůže porodit dítě, protože zákon předpokládá, že se změnou pohlaví dojde i k přerušení reprodukční funkce), jednak dojde k přeměně pohlavních orgánů. Podmínku sterilizace stanovuje také zákon o zdravotních službách. V tomto ohledu je zákon přísnější a liší se od některých přístupů, které jsou nastoleny evropskou unií, a které připouštějí změnu pohlaví bez přerušení reprodukční funkce.

 

K procesu změny pohlaví byl vydán doporučený postup Ministerstva zdravotnictví č. 29991/2012.

Tento stanoví cit.: „Provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně pohlaví je součástí komplexní terapie osob s poruchami pohlavní identity, jejímž cílem je dosažení trvalého pocitu spokojenosti v pohlavní roli a s tím spojené spokojenosti duševní. U osob s diagnózou transsexuality se operativní zákrok spolu s podáváním hormonů a RLE (Real Life Experience – ověření schopnosti žít v opačné pohlavní roli) ukazuje jako účinný postup.“

 

Doporučený postup dále stanoví o jaké zákroky se jedná, přičemž co do definice změny pohlaví je totožný s úpravou v občanském zákoníku.