Vítejte na našem blogu

Ilustrační obrázek pro článek Rozdělení podílového spoluvlastnictví
 • Rozdělení podílového spoluvlastnictví
 • SJM
 • spoluvlastnictví
 • právníservis24
 • vlastnictví nemovitosti
 • převod nemovitosti
15. 9. 2016 | Jiné

Rozdělení podílového spoluvlastnictví

Vlastníte nemovitost jako spoluvlastník s někým jiným a chcete takové spoluvlastnictví vypořádat? Zjistěte co soud zohledňuje, pokud se na něj obrátite, že chcete vypořádat podílové spoluvlastnictví.

Ilustrační obrázek pro článek Předžalobní upomínka jako podmínka přiznání nákladů řízení
 • předžalobní upomínka
 • náklady řízení
 • žaloba
 • podání žaloby
 • soudní spor
1. 9. 2016 | Jiné

Předžalobní upomínka jako podmínka přiznání nákladů řízení

V jednom z článků jsme poukazovali na předžalobní upomínku jako podmínku přiznání nákladů řízení, tj. žalujete-li např. o zaplacení nějaké dlužné částky, měli byste 7 dní před podáním žaloby dlužníka vyzvat, aby Vám byly v …

Ilustrační obrázek pro článek Nájemce má právo na podklady pro vyúčtování nákladů na služby
 • nájemné
 • zálohy
 • užívání bytu
 • přeplatek
 • nedoplatek
 • SVJ
 • pronajímatel
 • nájemce
29. 8. 2016 | Jiné

Nájemce má právo na podklady pro vyúčtování nákladů na služby

Ten, kdo bydlí v nájmu, to jistě zná. Spolu s nájemným platí tzv. zálohy na služby poskytované s užíváním bytu, jako je voda, teplo, energie, apod. Tyto služby jsou pak vždy jednou ročně vyúčtovány a buď vznikne přeplatek nebo…

Ilustrační obrázek pro článek Kdy se promlčují práva ze směnky
 • směnka
 • promlčení práva ze směnky
 • právníservis24
22. 8. 2016 | Jiné

Kdy se promlčují práva ze směnky

Soudy řešily případ, kdy jedna ze stran uplatňovala práva ze směnky. Zásadní je otázka, v jakých lhůtách se tato práva promlčují.

Ilustrační obrázek pro článek Zmeškání lhůty nelze omluvit
 • zmeškání lhůty
 • insolvenční řízení
 • úpadek osoby
 • pohledávky
 • oddlužení
 • konkurs
16. 8. 2016 | Jiné

Zmeškání lhůty nelze omluvit

Soud v rámci insolvenčního řízení prohlásil úpadek osoby, která Vám dluží peníze. Vy máte lhůtu pro podání přihlášky pohledávky. Lhůtu, kterou nesmíte zmeškat.

Ilustrační obrázek pro článek Střídává péče z pohledu Ústavního soudu ČR
 • střídavá péče
 • rodinné právo
 • rozvod
 • SJM
 • advokáti online
 • nález Ústavního soudu ČR
12. 8. 2016 | Jiné

Střídává péče z pohledu Ústavního soudu ČR

Matka nezletilé navrhla pro změnu poměrů změnu výchovy nezletilé, a to ze střídavé péče na výlučnou péči její. Soud prvního stupně jí vyhověl, nicméně soud odvolací rozsudek zrušil a rozhodl o tom, že dítě zůstane ve střídavé péči. Celá věc se…

Ilustrační obrázek pro článek Jaké jsou podmínky vrácení soudního poplatku?
 • soudní poplatek
 • vrácení soudního poplatku
 • podmínky vrácení soudního poplatku
8. 8. 2016 | Jiné

Jaké jsou podmínky vrácení soudního poplatku?

Podali jste žalobu a nyní ji chcete vzít zpět? Nebo jste se snad spletli a uhradili soudní polatek, i když jste neměli? Pokud ano, pak se budete muset zamyslet nad tím, zda Vám bude vrácem soudní poplatek. Pojďme se podívat na situace, kdy a v…

Ilustrační obrázek pro článek Uvedli jste do smluvních dokumentů špatné číslo účtu, na které měl dlužník platit svůj dluh?
 • dluh
 • pohledávka
 • právníservis24
 • právní blog
 • Nejvyšší soud
 • notářský zápis
 • doložka vykonatelnosti
16. 7. 2016 | Jiné

Uvedli jste do smluvních dokumentů špatné číslo účtu, na které měl dlužník platit svůj dluh?

Nejvyšší soud České republiky řešil případ, kdy bylo v notářském zápise s doložkou přímé vykonatelnosti (tj. jedná se o notářský zápis, kdy pokud dlužník svůj závazek věřiteli neplní řádně tak, jak bylo sjednáno, je možné se splnění…

Ilustrační obrázek pro článek Ústavní stížnost fyzické osoby
 • Roman Janoušek
 • ústavní stížnost
 • právní blog
12. 7. 2016 | Jiné

Ústavní stížnost fyzické osoby

Ústavní soud ČR v minulém týdnu zamítl ústavní stížnost Romana Janouška. Pojďme se krátce podívat na to, jaké jsou podmínky podání ústavní stížnosti.

Ilustrační obrázek pro článek Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?
 • Ústavní soud
 • právní servis 24
 • ochrana spotřebitele
 • vrácení ceny dovolené
 • úpadek CK
14. 7. 2016 | Jiné

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení pojistného plnění (vyplývajícího ať již z § 28 odst. 1 a 3 zákona č. 37/2004 Sb., či   pojistných   podmínek  …