Vítejte na našem blogu

Ilustrační obrázek pro článek Předregistrace obchodní firmy
 • předregistrace obchodní firmy

Předregistrace obchodní firmy

Založili jste obchodní korporaci a určili její obchodní firmu (tedy zjednodušeně název), avšak nemáte ještě připraveny ostatní doklady nutné k tomu, abyste mohli podat řádný návrh na zápis obchodní korporace do obchodního rejstříku? Současně…

Ilustrační obrázek pro článek Závěť
 • závěť
 • dědická smlouva
 • dovětek
7. 5. 2015 | Jiné

Závěť

Závěť je jedním z dědických titulů[1] (právní důvod dědění) a zároveň pořízení pro případ smrti[2], kterou zůstavitel může pořídit v následujících formách:buď vlastní rukou- holografická,v jiné písemné formě podepsaná zůstavitelem se…

Ilustrační obrázek pro článek Návod jak změnit exekutora v exekučním řízení
 • exekuce
6. 5. 2015 | Jiné

Návod jak změnit exekutora v exekučním řízení

Podali jste návrh na nařízení exekuce a nejste spokojeni s tím, jakým způsobem pověřený exekutor postupuje?  Podíváme se na to, jak lze exekutora v exekučním řízení změnit.Exekuční řád rozlišuje dvě situace, za kterých lze…

Ilustrační obrázek pro článek Odnášíte si neoprávněně věci zaměstnavatele z pracoviště? Je to důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru?
 • okamžité zrušení pracovního poměru
12. 5. 2015 | Jiné

Odnášíte si neoprávněně věci zaměstnavatele z pracoviště? Je to důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru?

Zcizit věci Vašeho zaměstnavatele, které Vám jsou při výkonu práce svěřeny, se nevyplácí a je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru při zohlednění níže uvedených skutečností.

Ilustrační obrázek pro článek Chytrá advokátní kancelář 2.0?
 • Technologie pro právníky
 • Technologie pro advokátní kanceláře
5. 5. 2015 | IT, IP a technologie

Chytrá advokátní kancelář 2.0?

Máte zavedenou právní praxi nebo se jí právě chystáte rozjet? Pak se oprávněně zamýšlíte nad tím, jakou formou řešit podpůrné činnosti, jakými jsou například informační technologie. Již před pár lety se tvrdilo, že informační technologie se…

Ilustrační obrázek pro článek Nesplnil dlužník rozsudek o zaplacení dobrovolně? Praktický návod jak podat návrh na nařízení exekuce
 • nařízení exekuce
 • osobní bankrot
 • dlužník

Nesplnil dlužník rozsudek o zaplacení dobrovolně? Praktický návod jak podat návrh na nařízení exekuce

Získali jste rozsudek soudu, kterým je uložena žalovanému povinnost zaplatit Vám finanční částku spolu se zákonným úrokem z prodlení, ale žalovaný tento rozsudek po nabytí právní moci (tzn. nelze uplatnit řádný opravný prostředek) v soudem…

Ilustrační obrázek pro článek Praktický návod jak správně žalovat a vyčíslit do žaloby smluvní pokutu
 • žaloba
 • smluvní pokuta

Praktický návod jak správně žalovat a vyčíslit do žaloby smluvní pokutu

Velmi často se lze potkat s tím, že ve smlouvě je upraveno ujednání o smluvní pokutě. Například: „osoba B zaplatí osobě A v případě porušení její povinnosti zhotovit dílo do data uvedeného ve smlouvě, za každý den prodlení se…

Ilustrační obrázek pro článek Kdo jedná před soudem za právnickou osobu?
 • jedání za právnickou osobu

Kdo jedná před soudem za právnickou osobu?

Za právnickou osobu před soudem jedná:člen statutárního orgánu (jednatel společnosti s ručením omezeným, ředitel obecně prospěšné společnosti, ředitel ústavu, předseda družstva, předseda spolku, apod.),v případě, že má právnická osoba…

Ilustrační obrázek pro článek Může právnická osoba - podnikatel žádat o osvobození od soudních poplatků a za jakých podmínek?
 • osvobození od soudních poplatků

Může právnická osoba - podnikatel žádat o osvobození od soudních poplatků a za jakých podmínek?

Každá podnikající právnická osoba se může dostat do situace, kdy vede nebo je proti ní vedeno soudní řízení. V takovém případě může být na místě se zabývat tím, zda: (1) může být taková právnická osoba osvobozena od soudních poplatků a…

Ilustrační obrázek pro článek Co je to kmenový list a co musí obsahovat?
 • kmenový list
 • obchodní korporace
 • cenný papír na řad

Co je to kmenový list a co musí obsahovat?

V souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, byla do práva obchodních korporacích, konkrétně společností s ručením omezeným, zavedena novinka v podobě kmenového listu. Co to kmenový list je a…