Vítejte na našem blogu

Ilustrační obrázek pro článek Smlouva o smlouvě budoucí v pojetí nového občanského zákoníku
 • smlouva
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • NOZ
 • forma smlouvy

Smlouva o smlouvě budoucí v pojetí nového občanského zákoníku

Chcete uzavřít kupní smlouvu, ale její uzavření odložit, např. až k okamžiku, kdy budete mít finanční prostředky, přesto si chcete mezi sebou stanovit pravidla, kterými se bude Váš závazkový vztah v budoucnu řídit, pak uzavřete smlouvu o…

Ilustrační obrázek pro článek Mzda, termín výplaty a její splatnost
 • mzda
 • výplata
 • splatnost mzdy

Mzda, termín výplaty a její splatnost

Mzda je peněžitá odměna nebo jiné penězi ocenitelné plnění (např. brambory v zemědělském průmyslu), které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci v ujednaném rozsahu podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních…

Ilustrační obrázek pro článek Unijní budoucnost ochrany osobních údajů na internetu
 • ochrana osobních údajů
 • osobní údaj

Unijní budoucnost ochrany osobních údajů na internetu

Na unijní úrovni je v současnosti ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací upravena zejména Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES.  Vzhledem k nárůstu využívání internetu a IT technologií a zároveň…

Ilustrační obrázek pro článek Jak zjistit zda se soudní jednání bude konat, zda nebylo odročeno nebo zrušeno?Praktický návod.
 • justice
 • justice.cz
 • rejstřík
 • obchodní rejstřík

Jak zjistit zda se soudní jednání bude konat, zda nebylo odročeno nebo zrušeno?Praktický návod.

Zatímco v jiném díle jsme se zabývali webovými stránkami Ministerstva spravedlnosti ČR, v části týkající se rejstříků různých subjektů a části týkající se rejstříku insolvenčního, dnes se podíváme na část týkající se soudů a soudních…

Ilustrační obrázek pro článek Praktický návod jak využívat stránky justice.cz – insolvenční rejstřík
 • OR
 • obchodní rejstřík
 • insolvenční rejstřík
 • insolvence

Praktický návod jak využívat stránky justice.cz – insolvenční rejstřík

Zatímco v jiném díle jsme se zabývali webovými stránkami Ministerstva spravedlnosti ČR v části týkající se rejstříků různých subjektů, dnes se podíváme na část týkající se insolvenčního rejstříku. Opět si ukážeme jak a co lze zde nalézt.

Ilustrační obrázek pro článek Potvrzení o zaměstnání
 • pracovní právo
 • Potvrzení o zaměstnání
 • zaměstnanci

Potvrzení o zaměstnání

Ne každý zaměstnanec ví, že při skončení pracovního poměru, nebo při skončení dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce, má právo na vystavení potvrzení o zaměstnání. Přitom potvrzení o zaměstnání je pro zaměstnance důležité, ať už…

Ilustrační obrázek pro článek Praktický návod, jak využívat stránky justice.cz – rejstříky
 • OR
 • obchodní rejstřík
 • justice.cz

Praktický návod, jak využívat stránky justice.cz – rejstříky

Postupně se v jednotlivých dílech podíváme na to, jaké veškeré informace lze zjistit z webových stránek www.justice.cz, dnes konkrétně v části týkající se rejstříků, a jak webové stránky Ministerstva spravedlnosti efektivně využít ke…

Ilustrační obrázek pro článek Kolik zaplatíte za podání žaloby?
 • žaloba
 • kolik stojí žaloba
 • sopka

Kolik zaplatíte za podání žaloby?

S podáním žaloby je spojeno zaplacení soudního poplatku (tzv. „sopka“). Pojďme se podívat ve zkratce na to, kolik zaplatíte za podání žaloby případně návrhu na zahájení řízení v běžných případech, se kterými se můžete ve svém životě setkat…

Ilustrační obrázek pro článek Smlouva o dílo
 • smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je upravena v §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést (na svůj náklad a nebezpečí) dílo pro objednavatele, objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu.…

Ilustrační obrázek pro článek Smlouva o reklamě a propagaci
 • reklama
 • propagace

Smlouva o reklamě a propagaci

Na základě smlouvy sponzorské se sponzor zavazuje poskytnout příspěvek s cílem podpory své výdělečné činnosti, zejména formou propagace či reklamy. Druhá smluvní strana tedy musí poskytnout určité protiplnění, čímž je vyloučena bezúplatnost…