Vítejte na našem blogu

Ilustrační obrázek pro článek Jak se rozvést bez tahanic a nezkrachovat u toho?
 • rozvod
 • nesporný rozvod
 • rodinné právo
 • NOZ
 • chci se rozvést
 • smluvený rozvod
 • souhlas s rozvodem
10. 10. 2015 | Jiné

Jak se rozvést bez tahanic a nezkrachovat u toho?

Druhým typem rozvodu je takzvaný smluvený rozvod, případně někdy nazývaný jako nesporný.  Na rozdíl od předchozího typu rozvodu (sporného), v tomto případě se rozvrat manželství předpokládá a soud nezjišťuje příčiny rozvratu…

Ilustrační obrázek pro článek Jak ovlivní fakt, že máte nezletilé dítě, váš úspěch u rozvodu?
 • rozvod
 • jak se rozvést
 • sporný rozvod
 • nesporný rozvod
 • návrh na rozvod
8. 10. 2015 | Jiné

Jak ovlivní fakt, že máte nezletilé dítě, váš úspěch u rozvodu?

V současné době je rozvod manželství jediným možným způsobem, jak lze ukončit manželství za života obou manželů. Ačkoliv v dřívějších dobách byl rozvod vcelku výjimečný, v současnosti jde o častý způsob řešení manželských problémů.…

Ilustrační obrázek pro článek Jak na daň z převodu nemovitosti která je zatížena hypotékou?
 • právní poradna na videu
 • právní poradna
Ilustrační obrázek pro článek Darování - bezplatný a dobrovolný převod vlastnictví
 • darování
30. 9. 2015 | Jiné

Darování - bezplatný a dobrovolný převod vlastnictví

Darovací smlouva je upravena v § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Touto smlouvou dochází k bezplatnému a dobrovolnému převodu vlastnictví určité věci ze strany dárce na obdarovaného. Darem může být jednotlivá věc ve vlastnictví dárce, ale i…

Ilustrační obrázek pro článek Evidence spáchaných přestupků
 • Evidence spáchaných přestupků
 • přestupek
3. 10. 2015 | Jiné

Evidence spáchaných přestupků

V minulém článku jsme si přiblížili novinku, která bude znamenat prodloužení doby na vyšetření přestupku. V dnešním článku si přiblížíme další novinku, kterou je evidence přestupků.

Ilustrační obrázek pro článek Jak často můžete změnit zdravotní pojišťovnu?
 • pojišťovna
29. 9. 2015 | Jiné

Jak často můžete změnit zdravotní pojišťovnu?

Ještě donedávna platilo, že zdravotní pojišťovnu bylo možné změnit pouze jednou ročně. Toto však již neplatí.

Ilustrační obrázek pro článek Promlčení přestupku spáchaného v dopravě. Změna! Víme jak to bude od 1.10.2015.
 • doprava
 • správní orgán
 • přestupky
27. 9. 2015 | Jiné

Promlčení přestupku spáchaného v dopravě. Změna! Víme jak to bude od 1.10.2015.

V souvislosti s přestupky spáchanými v dopravě velmi často slýcháme, že se řidiči tak dlouho vymlouvají a omlouvají, až je za přestupek nelze potrestat, protože uplyne zákonem stanovená lhůta v délce jednoho roku od jeho spáchání…

Ilustrační obrázek pro článek Ještě jednou k formě plné moci. Je opravdu nutný notářský zápis?
 • forma plné moci
 • notářský zápis
 • plná moc
23. 9. 2015 | Jiné

Ještě jednou k formě plné moci. Je opravdu nutný notářský zápis?

Jak jsme uvedli v jednom z minulých článků, tak občanský zákoník stanoví, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.

Ilustrační obrázek pro článek Smlouva o dílo
 • smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je upravena v §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést (na svůj náklad a nebezpečí) dílo pro objednavatele, objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu.…

Ilustrační obrázek pro článek Smlouva o reklamě a propagaci
 • reklama
 • propagace

Smlouva o reklamě a propagaci

Na základě smlouvy sponzorské se sponzor zavazuje poskytnout příspěvek s cílem podpory své výdělečné činnosti, zejména formou propagace či reklamy. Druhá smluvní strana tedy musí poskytnout určité protiplnění, čímž je vyloučena bezúplatnost…