Vítejte na našem blogu

Ilustrační obrázek pro článek Dědění podílu ve společnosti s ručením omezeným
 • dědění podílu v sro

Dědění podílu ve společnosti s ručením omezeným

Obecně platí, že v případě, že společník společnosti s ručením omezeným zemře, pak se jeho podíl dědí. Společenská smlouva však může přechod podílu zakázat nebo jinak omezit. Zákaz přechodu podílu je typický pro tzv. uzavřenou…

Ilustrační obrázek pro článek Jak dát zbohem zaměstnavateli?
 • pracovní právo
 • výpověď

Jak dát zbohem zaměstnavateli?

Chcete změnit práci? Nebaví vás to, nebo máte lepší nabídku nebo si prostě chcete užít léto? Toto jsou možnosti jak na to:Zaměstnanec může podat výpověď z pracovního poměru  bez důvodu, zaměstnavatel však musí udat zákonné důvody…

Ilustrační obrázek pro článek Výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku po skončené likvidaci
 • likvidace
 • výmaz
 • výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku

Výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku po skončené likvidaci

Likvidátor, který řádně ukončil likvidaci právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku, má povinnost do třiceti dnů od skončení likvidace podat návrh na její výmaz z tohoto rejstříku.Návrh musí být podán na předepsaném formuláři, který je dostupný…

Ilustrační obrázek pro článek Ručení člena statutárního orgánu při úpadku korporace
 • úpadek
 • úpadek korporace
 • blog 24
 • ručení s.r.o

Ručení člena statutárního orgánu při úpadku korporace

V jednom z minulých článků jsme se zaměřili na povinnost a podmínky vydání prospěchu člena statutárního orgánu při úpadku korporace. V tomto článku se zaměříme na další z případných dopadů úpadku korporace na člena statutárního…

Ilustrační obrázek pro článek Co má obsahovat a do kdy musí být vyhotovena zpráva o vztazích za rok 2014?
 • zpráva o vztazích
 • co má obsahovat zpráva o vztazích
 • do kdy musí být vyhotověna zpráva o vztazích?

Co má obsahovat a do kdy musí být vyhotovena zpráva o vztazích za rok 2014?

Zpráva o vztazích je zprávou ovládané osoby o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období.Zpráva o vztazích má být statutárním orgánem ovládané…

Ilustrační obrázek pro článek Pacht nebo nájem? Víte jakou smlouvu uzavřít když chcete začít provozovat restaurační zařízení?
 • nájem
 • pacht
 • výprosa
 • právní servis 24
 • právní servis 24
 • výpujčka

Pacht nebo nájem? Víte jakou smlouvu uzavřít když chcete začít provozovat restaurační zařízení?

Jakou smlouvu uzavřít, chceme-li si pronajmou restaurační zařízení?Pohráváte si s myšlenkou, že začnete provozovat restaurační zařízení? Víte, jakou smlouvu v takovém případě uzavřít?

Ilustrační obrázek pro článek Vydání prospěchu člena statutárního orgánu při úpadku korporace
 • korporace
 • vydání prospěchu člena

Vydání prospěchu člena statutárního orgánu při úpadku korporace

Zákon o obchodních korporacích zavedl do své právní úpravy povinnost člena statutárního orgánu vydat plnění, které obdržel na základě smlouvy o výkonu funkce nebo jiný prospěch získaný od korporace. Podmínky, za kterých bude člen statutárního orgánu…

Ilustrační obrázek pro článek Jak odstoupit z funkce člena statutárního orgánu korporace?
 • Jak odstoupit z funkce člena statutárního orgánu korporace?

Jak odstoupit z funkce člena statutárního orgánu korporace?

Člen statutárního orgánu obchodní korporace je oprávněn ze své funkce odstoupit.Jedinou podmínku, kterou zákon o obchodních korporacích stanoví pro odstoupení z funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace je, že to nesmí být v …

Ilustrační obrázek pro článek Zaměstnáváte? Co musí obsahovat pracovní smlouva?
 • pracovní smlouvy
 • pracovní právo
 • zaměstnavatel
 • zaměstnanci

Zaměstnáváte? Co musí obsahovat pracovní smlouva?

Pracovní smlouva je písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se zakládá pracovní poměr. Pracovní smlouva může být založena:na dobu určitou,na dobu neurčitou.Náležitosti pracovní smlouvy jsou:

Ilustrační obrázek pro článek Místní příslušnost ve věcech veřejných rejstříků
 • Místní příslušnost
 • Místní příslušnost ve věcech veřejných rejstříků

Místní příslušnost ve věcech veřejných rejstříků

Podáváte návrh na zápis do některého z veřejných rejstříků (obchodní, nadační, spolkový, obecně prospěšných společností, společenství vlastníků jednotek, ústavů) a nevíte, který soud je místně příslušný?