O Nás

Nextle – legal.next level. Právní služby ”redefined”

Efektivnější, jednoduší a cenově zajímavější a komplexní řešení právních a profesionálních služeb s vysokou kvalitou pro občany, firmy, korporace a advokátní kanceláře. Outsourcing právních procesů. Právní a profesionální službu řídime jako službu obchodní, hledáme a nalézáme řešení, nejsou nám cizí technologie, nástroje a procesy. Se službama které nabízíme máme zkušenosti z těch nejlepších světových korporací a dělali jsme je nebo zaváděli na nadnárodní úrovni v různých krajinách. Nastal čas nechat si dodat službu profesionálů pro profesionály!

Nextle - komplexní servis pro firmy a právní služby i online

Inovace na poli právního oboru v ČR a v SR v oblasti outsourcingu právního procesu, spolupráce a využívání obchodních procesů, postupů, technologií a nástrojů k efektivnímu dodávání specializovaných a právních služeb firmám a občanům. Využíváme technologie k tomu, abychom klienta a právníka, bez ohledu na to, jde-li o firmu nebo občana, propojili a umožnili a zjednodušili přístup k našim ověřeným, spolupracujícím advokátům po celé ČR a SR, i online. Pro firmy se specializujeme na komplexní služby od návrhů řešení až po jejich realizaci. Nemusíte hledat různé specialisty od různých dodavatelů. 

Nejen great ideas, ale zkušenosti, praxe a kvalita služeb

Nextle je založena zkušenými manažery z Fortune 100 nadnárodních společností z oblasti globálního dodávání nákladově efektivních právních služeb, sdílených služeb, středisek podpory a contract managementu. Pracujeme s ověřenými, zkušenými konzultanty a zkušenými a specializovanými advokáty, ex-korporátními a ex-firemními právníky, kteří jsou zpravidla zároveň advokáti a tudíž rozumějí byznysu a firmám zevnitř. Toto je naše zjevná kompetetivní výhoda. Právníci se dokáží rychle zorientovat v dané problematice konkrétní firmy a poskytovat kvalitní a praktické služby.

Specializace - kompletní servis pro firmy

Specializujeme se zejména na IT oblast a technologie,  IT smlouvy, SW development, duševní vlastnictví, licence, cloud, open source, dále na outsourcing služeb a procesů, e-commerce, contract management a na kompletní právní podporu provozu firem, tzv. právní "full" servis - právní poradenství, smlouvy, pracovně právní oblast, vnitřní předpisy a nařízení, právní překlady a dále pak na expanzi firem do zahraničí, startupy, compliance. Znalost jazyků je samozřejmostí.

Modus operandi

Na každou oblast kterou pokrýváme a na každý případ jsou nasazení zkušení specialisté pro danou konkrétní oblast. Právníci pracují podle požadavků klientů, na dálku, online nebo on site, samozřejmé je využívání technologií a moderních komunikačních prostředků. 

V čem se Nextle liší od klasické advokátní kanceláře

Nextle zastřešuje samostatné právníky, advokáty a profesionály, kteří mají přechozí zkušenosti z in-house pozicí ve firmách a korporacích  a firmám rozumí zevnitř. Specializujeme se na konkrétní oblasti a na komplexní servis pro firmy. Klient tak nemusí řešit odbornost nebo vhodnost advokáta. Spolupracující advokáti jsou zastupitelní, školení a využívají moderní nástroje a technologie, tudíž práce je více efektivní a flexibilní. Právníci značky mají ty nejlepší školení z oboru, jsou trénovaní na hledání možností, ne překážek a win:win řešení, mají zkušenosti s přeshraničními transakcemi, s jazyky a s cizím právem. Cena služby není navýšená o marže velkých advokátních kanceláří.


8 důvodů proč Nextle:

  1. SPECIALIZACE na IT, digital, technologie, cloud
  2. Profesionální ZKUŠENOSTI z top firem a korporací
  3. Advokátní ODPOVĚDNOST za právní služby
  4. Praktické řešení, Yes we can přístup
  1. Profesionální a EFEKTIVNÍ jednání
  2. Dostupnost a flexibilita 24/7
  3. JAZYKOVÁ vybavenost
  4. Právo, procesy, TECHNOLOGIE