Contract Management

Efektivní správa a řízení vašich firemních smluv

Efektivní správa a řízení vašich firemních smluv = contract management

Contract management je dnes již běžný proces v každé firmě či korporaci, nezbytným pro řízení procesu vzniku, exekuce, změn a zániku smluv a kombinuje prvky právní, obchodní a administrativní.

Ideální proces pro ochranu Vašich financí a nákladů!

Účelem contract managementu je zmaximalizovat operativní a finanční výkonnost organizace za současné minimalizace finančních rizik. Všechno se typicky děje na základě smluv - nákupy, prodeje, stavby, poskytování služeb, reklama, outsourcing, atd. Investujete nemalé prostředky do právníků do přípravy a vyjednání smluv. Kdo se ale věnuje smlouvám a jejich exekuci po jejich podpesání, kdy právě sjednané podmínky smlouvy a jejich dodržování začínají být důležité?

Pomůžeme Vám zefektivnit smluvní proces, mít kontrolu nad financemi, přehled o závazcích ze smluv a minimalizovat rizika

Naši konzultanti prověří, jestli Váše procesy a nástroje na správu smluv jsou dostatečné, případně navrhnou proces a nástroj pro řízení a správu smluv ve Vaši organizaci. Navrhnou a implementují contract management procesy, technologie a nástroje pro automatizované řízení správy smluv. Pomocí těchto procesú budete snadno řídit smlouvy v celém jejich životním cyklu - návrhy, negociace, odsouhlasení, podepisování, správa povinností a závazků, compliance, fakturace, řízení rizik a řešení problémů, změny, dodatky, audit a reporting, pŕíp. obnovení smluv. Přípravu, vyjednávání a správu Vašich smluv nám můžete i přenechat.
Jak na to?

 1. Zadejte poptávku právní (jiné) služby
 2. Poptávku zpracujeme
 3. Po potvrzení nabídky komunikujete přímo s advokátem nebo relevantním odborníkem
Poptat službu

8 důvodů proč Nextle:

 1. SPECIALIZACE na IT, digital, technologie, cloud
 2. Profesionální ZKUŠENOSTI z top firem a korporací
 3. Advokátní ODPOVĚDNOST za právní služby
 4. Praktické řešení, Yes we can přístup
 1. Profesionální a EFEKTIVNÍ jednání
 2. Dostupnost a flexibilita 24/7
 3. JAZYKOVÁ vybavenost
 4. Právo, procesy, TECHNOLOGIE