Případové studie - příklady využití našich služeb

Na jednoduchých příkladech uvádíme, v jakých různých formách a jakým způsobem lze služby Nextle využít.

Právní servis pro provoz a operativu firem

Farmaceutická společnost HELP-ILL, zabývající se výzkumem a vývojem léčiv se rozhodla, že zahájí distribuci svých preparátů na území České a Slovenské republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že HELP-ILL je na českém a slovenském trhu nováčkem, obrátila se na Nextle, aby jí v právní rovině zajistil kompletní podklady pro vstup společnosti HELP-ILL na tuzemský trh. Nextle, díky svým jazykově vybaveným odborníkům, vyhověla požadavkům HELP-ILL a vytvořil a dvojjazyčné kompletní podklady zahrnující mj. pracovní smlouvy pro nové zaměstnance, smlouvy s místními dodavateli, obchodní podmínky, reklamační řády, definoval regulatorycompliance povinnosti společnosti, navrhla složení a fungování právního oddělení a dodávala externí právní a jiné poradenství v průběhu celého procesu a po zavedení firmy na tuzemském trhu.

Externí firemní právníci

Firma Lunawera standardně zaměstnává jednoho interního právníka, který se stará o veškerý chod firmy po právní stránce. V prosinci roku 2014 se však  firma rozhodla integrovat své stávající IT nástroje a aplikace do cloudového řešení, na co interní právník neměl specializaci. Z tohoto důvodu se firma Lunaware obrátila na Nextle a v databáze ověřených právníků si vybrala externího právní poradce a vyjednavače smluv, se specializací na IT a cloud.  Získala tím externího ad-hoc právníka, který jí byl k dispozici přesně, kdy potřebovala a cílenou podporou vše vyřešil.


Outsourcing správy firemních smluv

Společnost nadnárodního charakteru Airprum SE má poměrně dobře rozvrženou strukturu svých oddělení, které zajišťují chod společnosti a které při jejich činnosti produkují množství smluv. Společnost neměla adekvátní přehled nad obsahem smluv, neměla je standardizované a nevědela o svých právách a povinnostech a tudíž neuměla snižovat svá rizika a náklady. Společnost neměla ani SW umožňující správu smluv, tudíž kontaktovala Nextle, aby jim pomohla situaci řešit. Nextle připravilo návrh řešení, na základě kterého se správa smluv outsourcovala specialistům Nextlé a rovněž postavení systému - cloudového řešení pro správu smluv. Nextle pro Airprum SE tudíž dodávalo službu "managed contracts" a "outsourced contract management".

Právní servis pro začínající firmy – start-upy

Mladý student Informačních technologií Jan měl již v průběhu svých studií podnikavého ducha – podařilo se mu vytvořit aplikaci pro mobilní telefony, která hospodárným způsobem závratně prodlužovala výdrž baterie. Jelikož již měl několik nabídek od potenciálních investorů, rozhodl se kontaktovat  Nextle, aby jeho právníci v souladu s autorským zákonem ochránili Janovu aplikaci, založili Janovi společnost LIVE BATTERY a prověřili a sjednali smlouvy s novými investory.

Služby pro advokátní kanceláře – outsourcing právních procesů

Pražská advokátní kancelář Lawyer & partners letos na podzim získala významného obchodního klienta z Rakouska, kterému měla poskytovat komplexní právní poradenství. Jelikož však do té doby neměla kancelář Lawyer & partners zatím žádné zkušeností s rakouským právem a zároveň jí chyběli zaměstnanci, kteří v tu dobu byli přiděleni na dočasnou výpomoc pobočce Lawyer & partners ve Velké Británii, využili společníci této advokátní kanceláře služby Nextle. Získali tím externí ad-hoc odborníky, kteří jim pomohli s orientací v rakouském právu a dočasně zastoupili chybějící kolegy. Lawyers & partners tím se tím pádem obohatili o tolik potřebné informace pro spolupráci s rakouským partnerem a hlavně již v počátku zabránili prodlevě s poskytováním služeb, a tak případné ztrátě tolik lukrativního obchodu.

Contract Management - správa a řízení firemních smluv

Developerská společnost Fun Houses Ltd. se potýkala s velkým množstvím smluv na prodej jendotek v jejich nemovitostech. Smlouvy dělali klasickým způsobem tištěných verzí a s ukládáním na osobní počítače. Kontaktovali proto Nextle, aby jim vymysleli moderní řešení na zefektivnění práce se smlouvami. Konzultanti Nextle se rychle seznámili s vnitřním fungováním Fun Houses v oblasti smluv a navrhli řešení, které využívá cloudové úložiště smluv, s elektronickým podepisováním smluv. Tím Fun Houses vyřešili ztrátu přehledu o vlastních smlouvách a administrativu s tim spojenou. A nejen to. Na přehled práv a povinností z každé smlouvy dnes používají online nástroje, které jim o těchto povinnostech dávají maximální přehled, umožňuje snižovat rizika a řídit náklady. Jsou také okamžitě informováni o expiraci platnosti té, které smlouvy, nebo o smluvních pokutách , na které mají nárok .
Pozn.-jména účastníků a firem jsou anonymizované

8 důvodů proč Nextle:

  1. SPECIALIZACE na IT, digital, technologie, cloud
  2. Profesionální ZKUŠENOSTI z top firem a korporací
  3. Advokátní ODPOVĚDNOST za právní služby
  4. Praktické řešení, Yes we can přístup
  1. Profesionální a EFEKTIVNÍ jednání
  2. Dostupnost a flexibilita 24/7
  3. JAZYKOVÁ vybavenost
  4. Právo, procesy, TECHNOLOGIE